Частично изграждане на канализационна мрежа по част от ул. "Св. Иван Рилски" и ул. „Св.Св. Кирил и Методий" в с. Новачене

06 Април 2012
Частично изграждане на канализационна мрежа по част от ул. "Св. Иван Рилски" и ул. „Св.Св. Кирил и Методий" в с. Новачене
Публична покана
Публична покана
06 Април 2012
Документация
Оферта
06 Април 2012
Количествена сметка
06 Април 2012
Декларации
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал.1от ЗОП
06 Април 2012
Назад