Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини, обединени детски заведения и детска ясла на територията на гр. Ботевград

28 Октомври 2014
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини, обединени детски заведения и детска ясла на територията на гр. Ботевград, както и за целодневните детски градини и обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене и с. Литаково, на територията на гр. Ботевград”
Документация
Документация
28 Октомври 2014
Образци
28 Октомври 2014
Информация по изпълнение на договора
28 Октомври 2014
Декларации
Информация за освободени гаранции
28 Октомври 2014
Договори
Договор с приложения
29 Октомври 2014
Назад