Доставка на съдове за битови отпадъци тип „Мева” за нуждите на гр. Ботевград и населените места в общината

05 Август 2015
Публична покана с предмет: „Доставка на съдове за битови отпадъци тип „Мева” за нуждите на гр. Ботевград и населените места в общината”
Публична покана
Публична покана
05 Август 2015
Документация
Документация
05 Август 2015
Образци
05 Август 2015
Договори
Проекто договор
05 Август 2015
Договор за изпълнение
31 Август 2015
Протоколи
Протокол №1
19 Август 2015
Протокол №2
31 Август 2015
Назад