Доставка на течни горива за МПС в две обособени позиции

05 Октомври 2015
Открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на течни горива за МПС в две обособени позиции: 00257-2015-0005

Обособена позиция 1: „Доставка на течни горива за МПС за нуждите на Община Ботевград”

Обособена позиция 2: „Доставка на течни горива за МПС за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци”
Документация
Документация
05 Октомври 2015
Образци
05 Октомври 2015
Декларации
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТИТЕ И ОСНОВАНИЯТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ
15 Януари 2016
Обявление
Обявление
05 Октомври 2015
Обявление обособена позиция 1
16 Февруари 2017
Обявление обособена позиция 2
16 Февруари 2017
Решение
Решение за публикуване
05 Октомври 2015
Решение за избор на изпълнител
08 Декември 2015
Договори
Проекто договор позиция 1
05 Октомври 2015
Проекто договор позиция 2
05 Октомври 2015
Договор позиция 1
20 Януари 2016
Договор позиция 2
20 Януари 2016
Протоколи
Протокол №1
08 Декември 2015
Протокол №2
11 Ноември 2015
Протокол №3
08 Декември 2015
Протокол №4
08 Декември 2015
Протокол №5
08 Декември 2015
Протокол №6
08 Декември 2015
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
08 Декември 2015
Файлове за преглед
Информация за сключен договор
20 Януари 2016
Назад