Избор на изпълнител за ремонт на обекти общинска собственост на територията на община Ботевград

05 Юни 2015
Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за ремонт на обекти общинска собственост на територията на община Ботевград” в две обособени позиции: ID 9042566
Обособена позиция 1: „Ремонт сградата на Читалище „Събуждане” в с.Врачеш и ремонт на покрив на сградата на Младежки дом в гр.Ботевград”

Обособена позиция 2: „ Възстановяване на мостово съоръжение над река Рударка, водещо към махала „Стайково краище” в с.Рашково”
Информация за освободени гаранции за изпълнение
10 Септември 2015
Информация за извършено плащане
06 Юли 2015
Информация за извършено плащане
06 Август 2015
Информация за извършено плащане
03 Септември 2015
Публична покана
Публична покана
05 Юни 2015
Документация
Документация
05 Юни 2015
Техническа спецификация
05 Юни 2015
Образци
05 Юни 2015
Договори
Проекто договор позиция 1
05 Юни 2015
Проекто договор позиция 2
05 Юни 2015
Договор позиция 1
15 Юли 2015
Договор позиция 2
15 Юли 2015
Протоколи
Протокол
18 Юни 2015
Назад