Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени маршрутни разписания от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми

15 Януари 2014
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени маршрутни разписания от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми”, като в процедурата се предвиждат следните обособени позиции:

І.Общинска транспортна схема /обособена позиция № 1/ - на територията на община Ботевград – селата и Ботевград – градска линия;

ІІ.Областна транспортна схема /обособена позиция № 2/ - Ботевград – Правец – от квотата на община Ботевград;

ІІІ.Републиканска транспортна схема /обособена позиция № 3/ – Ботевград – София – от квотата на община Ботевград;
Документация
Документация
15 Януари 2014
Образци
15 Януари 2014
Маршрутни разписания
15 Януари 2014
Обявление
Обявление
15 Януари 2014
Решение
Решение за публикуване
15 Януари 2014
Назад