Конкурс за обемно-устройствено архитектурно решение за оформяне на публични пространства и идеен проект за хотел и тренировъчна зала към Многофункционална спортна зала “Арена Ботевград” гр. Ботевград

04 Октомври 2016

00257-2016-0009 Конкурс за обемно-устройствено архитектурно решение за оформяне на публични пространства и идеен проект за хотел и тренировъчна зала към Многофункционална спортна зала “Арена Ботевград” гр. Ботевград

Документация
Документация
04 Октомври 2016
Техническа документация - Част 1
13 Октомври 2016
Техническа документация - Част 2
13 Октомври 2016
Обявление
Обявление
04 Октомври 2016
Решение
Решение
04 Октомври 2016
Решение класиране
10 Май 2017
Протоколи
Проткол 1
15 Февруари 2017
Протокол 1 жури
10 Май 2017
Протокол 2 жури
10 Май 2017
Протокол 2 комисия
10 Май 2017
Протокол 3 жури
10 Май 2017
Протокол 4 жури
10 Май 2017
Файлове за преглед
Образци
04 Октомври 2016
Разяснение 1
13 Октомври 2016
Разяснение 2
13 Октомври 2016
Разяснение 3
21 Октомври 2016
Номинация за жури
11 Ноември 2016
Разяснение
21 Ноември 2016
Съобщение
27 Април 2017
Доклад жури
10 Май 2017
Доклад комисия
10 Май 2017
Присъствен лист
10 Май 2017
Таблица оценки
10 Май 2017
Съобщение обществено обсъждане
29 Май 2017
Съобщение промяна дата
02 Юни 2017
Справка за изплатени награди
13 Юни 2017
Резултати от конкурс за проект
26 Юни 2017
Назад