Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради от жилищна, образователната и културна инфраструктура

07 Януари 2016
Публична покана с предмет: „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради от жилищна, образователната и културна инфраструктура на територията на гр. Ботевград, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“
Публична покана
Публична покана
07 Януари 2016
Документация
Документация
07 Януари 2016
Образци
07 Януари 2016
Отговори на въпроси
Разяснение по чл.101б,ал.6 от ЗОП
14 Януари 2016
Разяснение-2 по чл.101б, ал.6 от ЗОП
15 Януари 2016
Договори
Проекто договор
07 Януари 2016
Договор Технострой Обследване ен. ефект.
07 Март 2016
Протоколи
Протокол № 2 Енергийна ефективност
29 Януари 2016
Протокол № 3 Енергийна ефективност
09 Февруари 2016
Протокол № 1 Енергийна ефективност
09 Февруари 2016
Назад