"Организиране и осъществяване на денонощна охрана и пропускателен режим в обекти общинска собственост"

17 Април 2014
„Организиране и осъществяване на денонощна охрана и пропускателен режим
в обекти общинска собственост” в две обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Организиране  и осъществяване на охрана и пропускателен режим на обект: „Общинска фирма БКС”, ул. „Свобода” №13, гр. Ботевград”;
Обособена позиция 2: „Организиране и осъществяване на денонощна охрана и пропускателен режим в бившата производствена база на фирма „Родина 75-И” ЕООД, намираща  се в гр.Ботевград, ул. „Севаст Огнян” №20”
Публична покана
Публична покана
17 Април 2014
Документация
Указания за участие
17 Април 2014
Образци
17 Април 2014
Решение
Решение за прекратяване на ОП 1
17 Април 2014
Назад