Осъществяване на физическа охрана и пропускателен режим в бившата производствена база на фирма "Родина - 75И", намираща се на ул."Севаст Огнян" №20

18 Април 2012
Публична покана за осъществяване на физическа охрана и пропускателен режим в бившата производствена база на фирма "Родина - 75И", намираща се в гр.Ботевград, ул."Севаст Огнян" №20
Публична покана
Публична покана
18 Април 2012
Декларации
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал.1от ЗОП
18 Април 2012
Назад