Пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за изпълнение на инвестиция „Енергийно-ефективна реконструкция на уличното осветление на територията на Община Ботевград“ по процедура „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ“

24 Януари 2023г.

Във връзка с подготовка на предложение за изпълнение на инвестиция„Енергийно-ефективна реконструкция на уличното осветление на територията на Община Ботевград“ по процедура „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ“, финансирана по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост и във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки, моля да представите до 12:00 ч. на 27.01.2023 г., в ЦИОГ, партерен етаж, с адрес: гр. Ботевград, пл. „Освобождение” №13 или на e-mail: op@botevgrad.orgobsthina@botevgrad.org индикативни оферти относно: строително-монтажни дейности за обекти посочени в приложените прикачени файлове. 

 * Със Заповед №ОА-37/27.01.2023 г. е удължен срокът за получаване на индикативни оферти по настоящата процедура до 17:30 ч. на 03.02.2023 г. 

Покана за пазарни консултации
24 Януари 2023г.
Приложение 1 -Техническа спецификация (Работни проекти)
24 Януари 2023г.
Приложение 2 - Бланка за представяне на оферта
24 Януари 2023г.
Заповед за удължаване на срок
27 Януари 2023г.
Заповед №ОА-51 от 06.02.2023 г. (за комисия)
06 Февруари 2023г.
Назад