Пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за извършване на инженеринг по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Ботевград - етап 6“

27 Март 2019

Пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за извършване на инженеринг по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Ботевград - етап 6“

Покана
27 Март 2019
Приложение 1
27 Март 2019
Приложение 2
27 Март 2019
Приложение 3
27 Март 2019
Приложение 4
27 Март 2019
Доклад
16 Април 2019
Назад