Пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за извършване на:"Благоустрояване с Детска площадка на Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.305.390 по кадастрална карта /КК/ и кадастрални регистри /КР/ на гр. Ботевград” и "Благоустрояване на част от Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.305.86 по кадастрална карта /КК/ и кадастрални регистри /КР/ на гр. Ботевград“ и "Благоустрояване на част от Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.305.86 по кадастрална карта /КК/ и кадастрални регистри /КР/ на гр. Ботевград“

08 Април 2019

 

 

 

Файлове за преглед
"Ц и С Груп" ООД
08 Април 2019
"ОВИКЛИМА" ЕООД
08 Април 2019
"КА ВА СТРОЙ" ЕООД
08 Април 2019
Оферта от "KA ВА СТРОЙ" ЕООД
11 Април 2019
Оферта от "ОВИКЛИМА" ЕООД
11 Април 2019
Оферта от "Ц и С Груп" ООД
11 Април 2019
Назад