Пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за изработване и доставка на промоционални материали за информация и публичност: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Ботевград - етап 6"

02 Април 2019
Покана
02 Април 2019
Приложение 2
02 Април 2019
Приложение 3
02 Април 2019
Приложение 1
02 Април 2019
Доклад
17 Април 2019
Назад