Пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за организиране на пресконференции, заснемане и излъчване на репортажи за популяризиране, прозрачност и информиране на общностите за дейностите по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Ботевград - етап 3"

02 Април 2019
Покана
02 Април 2019
Приложение 1
02 Април 2019
Приложение 2
02 Април 2019
Приложение 3
02 Април 2019
Доклад
17 Април 2019
Назад