Поддържане на чистота - миене на улици, метене, ръчно почистване на сняг по тротоари, площадни пространства и озеленяване в гр. Ботевград

07 Февруари 2012
Поддържане на чистота - миене на улици, метене, ръчно почистване на сняг по тротоари, площадни пространства и озеленяване в гр.Ботевград.
Публична покана
Публична покана
02 Юли 2012
Документация
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
02 Юли 2012
Декларации
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал.1от ЗОП
02 Юли 2012
Назад