Подготовка на апликационни форми на български език и на английски за проекти, прилагащи мерки за енергийна ефективност

16 Март 2012г.
Публична покана за подготовка на апликационни форми на български език и на английски за проекти, прилагащи мерки за енергийна ефективност, които ще бъдат финансирани от Международен Фонд Козлодуй и систематизиране и обработка на данни и информация
Публична покана
Публична покана
16 Март 2012г.
Назад