Подмяна на покривни елементи на поликлиниката в гр. Ботевград

16 Септември 2015
Публична покана с предмет: Избор на изпълнител за „Подмяна на покривни елементи на поликлиниката в гр. Ботевград”
Публична покана
Публична покана
16 Септември 2015
Документация
Документация
16 Септември 2015
Образци
16 Септември 2015
Договори
Проекто договор
16 Септември 2015
Сключен договор
02 Октомври 2015
Протоколи
Протокол
02 Октомври 2015
Назад