Публична покана с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти за ремонт и/или рехабилитация на общински пътища и улици в община Ботевград”.

13 Април 2016
"ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА РЕМОНТ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И УЛИЦИ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД" с ID 9052622
Публична покана
Публична покана
13 Април 2016
Документация
Документация
13 Април 2016
Договори
Договор
15 Юни 2016
Протоколи
Протокол №1
26 Април 2016
Протокол №2
09 Май 2016
Файлове за преглед
Образци
13 Април 2016
Назад