Реконструкции и разширения на водопроводни мрежи и изграждане на пречиствателни станции за питейни води в Община Ботевград

12 Декември 2014
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  „Реконструкции и разширения на водопроводни мрежи и изграждане на пречиствателни станции за питейни води в Община Ботевград”  00257-2014-0003
Документация
Документация
12 Декември 2014
Техническа спецификация
12 Декември 2014
Образци
12 Декември 2014
Декларации
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОДЕНИ ГАРАНЦИИ
04 Ноември 2014
Информация за извършение плащания 1
04 Ноември 2014
Информация за извършение плащания 2
04 Ноември 2014
Информация за извършение плащания 3
04 Ноември 2014
Отговори на въпроси
Разяснения по чл.29, ал.1 от ЗОП
12 Декември 2014
Технически проекти
КСС - Гурково
12 Декември 2014
КСС - Радотина
12 Декември 2014
КСС - Скравена
12 Декември 2014
КСС - Гурково
12 Декември 2014
КСС - Литаково - Скравена - Новачене
12 Декември 2014
Проект с. Скравена
12 Декември 2014
Проект с. Радотина
12 Декември 2014
Проект с. Литаково
12 Декември 2014
Проект с. Гурково
12 Декември 2014
Проект с. Скравена
12 Декември 2014
с Новачене довеждаш водопровод
12 Декември 2014
Проект с. Новачене
12 Декември 2014
Проект с. Гурково
12 Декември 2014
Договори
Проекто договор
12 Декември 2014
Назад