„Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на общинска пътна мрежа” 00257-2015-0001

29 Януари 2015
Документация за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на общинска пътна мрежа” в следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път SFO 3055  III - 161  гр.Ботевград  от О.Т.915 до O.T. 171;

Обособена позиция 2: Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на  участък от път  I - 3 Граница с Общ.Правец  - гр.Ботевград от О.Т.1022   до О.T. 138, гр.Ботевград;

Обособена позиция 3: Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път І-3 Граница с Общ.Правец – гр.Ботевград от О.Т.162 през О.Т.163 до О.Т.165б;

Обособена позиция 4: Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път  I - 3 Граница с Общ.Правец -  гр.Ботевград  от О.Т.171  до О.T. 340;

Обособена позиция 5: Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на  участък от път  I - 3 Граница с Общ.Правец  - гр.Ботевград от О.Т. 246  до О.T. 239;

Обособена позиция 6: Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път  I - 3 от П.Т.206   до О.T.150  І-3 с.Трудовец; Обособена позиция 7: Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път  I - 1 от О.Т.58    до О.T.60   І-1 с.Скравена; Обособена позиция 8: Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път  ІV-16113  Новачене –  Липница - Типченица - Дърманци  по ул. „Иван Рилски” в с. Новачене.
Документация
Документация
29 Януари 2015
Образци
29 Януари 2015
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8
31 Юли 2015
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7
31 Юли 2015
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3
31 Юли 2015
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
31 Юли 2015
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
31 Юли 2015
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4
01 Октомври 2015
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6
01 Октомври 2015
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5
01 Октомври 2015
Декларации
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОДЕНИ ГАРАНЦИ
01 Юни 2015
Информация за извършени плащания по договор - Месец Юни
02 Юли 2015
Информация за извършени плащания по договор - Месец Юли
05 Август 2015
Информация за извършени плащания по договор - Месец Август
03 Септември 2015
Информация за извършени плащания по договор - Месец Септември
05 Октомври 2015
Информация за възстановени гаранции за изпълнение - Месец Юли
05 Август 2015
Информация за възстановени гаранции за изпълнение - Месец Август
03 Септември 2015
Информация за възстановени гаранции за изпълнение - Месец Септември
05 Октомври 2015
Обявление
Обявление
29 Януари 2015
Решение
Решение за публикуване
29 Януари 2015
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
15 Април 2015
Отговори на въпроси
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ЧЛ.29, ал.1 ОТ ЗОП
04 Февруари 2015
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
21 Март 2015
Договори
Договори за обособени позиции 1
01 Юни 2015
Договори за обособени позиции 2
01 Юни 2015
Договори за обособени позиции 3
01 Юни 2015
Договори за обособени позиции 4
01 Юни 2015
Договори за обособени позиции 5
01 Юни 2015
Договори за обособени позиции 6
01 Юни 2015
Договори за обособени позиции 7
01 Юни 2015
Договори за обособени позиции 8
01 Юни 2015
Протоколи
Протокол 1
12 Март 2015
Протокол 2
12 Март 2015
Протокол 1-6
15 Април 2015
Назад