Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път ІV-10032-Паргинга пред манастир „Св.Четиридесет мъченици"

11 Декември 2015
Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път ІV-10032-Паргинга пред манастир „Св.Четиридесет мъченици" и изкърпване в посока с.Врачеш" ID 9048928
Публична покана
Публична покана
11 Декември 2015
Документация
Документация
11 Декември 2015
Образци
11 Декември 2015
Договори
Договор за изпълнение
05 Януари 2016
Протоколи
Протокол
29 Декември 2015
Назад