С-11/16.08.2019г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Изграждане на външен асансьор към административната сграда на община Ботевград“, по проект „Красива България“

16 Август 2019
Документация
Документация
16 Август 2019
Обява
Обява
16 Август 2019
Технически проекти
Технически проект
16 Август 2019
Договори
Проект на договор
16 Август 2019
Договор
09 Октомври 2019
Протоколи
Протокол №1
03 Септември 2019
Протокол №2
03 Септември 2019
Файлове за преглед
Образци
16 Август 2019
Съобщение за удължен срок
26 Август 2019
Назад