С-14/24.10.2019 г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на територията на община Ботевград за зимния период 2019-2020г.”

24 Октомври 2019
Документация
Документация
24 Октомври 2019
Обява
Обява
24 Октомври 2019
Технически проекти
Техническа спецификация
24 Октомври 2019
Договори
Проект на договор
24 Октомври 2019
Договор
10 Януари 2020
Протоколи
Протокол 2
13 Ноември 2019
Протокол 1
25 Ноември 2019
Протокол 3
25 Ноември 2019
Файлове за преглед
Образци
24 Октомври 2019
Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
24 Октомври 2019
Съобщение за удължаване на срок
04 Ноември 2019
Назад