С-5/20.03.2020 г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Детска градина „Детелина“, с. Скравена, общ. Ботевград – втори етап: Вътрешни преустройства, подмяна на инсталации и благоустрояване на дворно пространство“ по проект „Красива България“

20 Март 2020
Документация
Документация
20 Март 2020
Методика за оценка
20 Март 2020
Обява
Обява
20 Март 2020
Технически проекти
Технически проект - Част 1
20 Март 2020
Технически проект - Част 2
20 Март 2020
Договори
Проект на договор
20 Март 2020
Договор
19 Май 2020
Протоколи
Протокол 1
13 Април 2020
Протокол 2
13 Април 2020
Файлове за преглед
Образци
20 Март 2020
Количествено-стойностна сметка
20 Март 2020
Разяснение
31 Март 2020
Назад