С-6/27.03.2020 г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на 1 /един/ брой употребяван валяк за нуждите на ОП „Благоустройство и комунално стопанство” – гр. Ботевград”

27 Март 2020
Документация
Документация
27 Март 2020
Методика за оценка
27 Март 2020
Техническа спецификация
27 Март 2020
Обява
Обява
27 Март 2020
Договори
Проект на договор
27 Март 2020
Договор
26 Май 2020
Протоколи
Протокол 1
16 Април 2020
Протокол 2
16 Април 2020
Файлове за преглед
Образци
27 Март 2020
Съобщение за удължаване на срок
09 Април 2020
Назад