С-8/23.05.2017г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Ремонт на сгради собственост на община Ботевград в пет обособени позиции

23 Май 2017

„Ремонт на сгради собственост на община Ботевград в пет обособени позиции:
Обособена позиция №1: "Основен  ремонт  на  покрив  на  ОУ "В. Левски" - 450 кв.м. , гр. Ботевград “;
Обособена позиция №2: „Ремонт на операционна зала в МБАЛ Ботевград “
Обособена позиция №3: „Реконструкция на  сграда -кухненски  блок в ДГ "Здравец", с. Трудовец”;
Обособена позиция №4: „Реконструкция на Паметник Костница, с. Скравена”
Обособена позиция №5: „Основен ремонт на покрив на МБАЛ, бл.2, гр. Ботевград”

Документация
Документация
23 Май 2017
Обява
Обява
23 Май 2017
Договори
Проекто договор
23 Май 2017
Договор за Обособена позиция 1
07 Август 2017
Договор за Обособена позиция 2
07 Август 2017
Договор за Обособена позиция 3
07 Август 2017
Договор за Обособена позиция 4
07 Август 2017
Договор за Обособена позиция 5
07 Август 2017
Протоколи
Протокол 2
23 Юни 2017
Протокол 1
18 Юли 2017
Протокол 3
18 Юли 2017
Файлове за преглед
КСС
23 Май 2017
Образци
23 Май 2017
Техническа спецификация
23 Май 2017
Съобщение удължаване срок
08 Юни 2017
Назад