С-9/11.06.2020 г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по управление и отчитане по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища на територията на Община Ботевград“, финансиран по ПРСР 2014-2020 г.“

11 Юни 2020
Документация
Техническа спецификация
11 Юни 2020
Обява
Обява (документация)
11 Юни 2020
Договори
Проект на договор
11 Юни 2020
Договор
03 Септември 2020
Протоколи
Протокол 1
28 Юли 2020
Протокол 2
28 Юли 2020
Файлове за преглед
Образци
11 Юни 2020
Съобщение за удължаване на срок
22 Юни 2020
Назад