С-9/30.05.2019г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на строително монтажни работи на обекти на територията на община Ботевград в две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ДГ „Здравец“, с.Трудовец“ Обособена позиция №2: „Благоустрояване на площадно пространство и ремонт на градина в с.Врачеш община Ботевград – етап 2, разположени в терен между осови точки - 3, 326, 305, 1, 16 и 298“

30 Май 2019
Документация
Документация
30 Май 2019
Обява
Обява
30 Май 2019
Технически проекти
Технически проект за Обособена позиция 1
30 Май 2019
Технически проект за Обособена позиция 2
30 Май 2019
Договори
Проект на договор
30 Май 2019
Договор за Обособена позиция 1
12 Юли 2019
Договор за Обособена позиция 2
13 Август 2019
Протоколи
Протокол 2
20 Юни 2019
Протокол 3
28 Юни 2019
Протокол 1
28 Юни 2019
Файлове за преглед
Количествено-стойностна сметка за Обособена позиция 1
30 Май 2019
Количествено-стойностна сметка за Обособена позиция 2
30 Май 2019
Образци
30 Май 2019
Разяснение
04 Юни 2019
Съобщение за удължен срок
10 Юни 2019
Назад