Профил на купувача - Архив

Осъществяване на физическа охрана и пропускателен режим в бившата производствена база на фирма "Родина - 75И", намираща се на ул."Севаст Огнян" №20

Публична покана за осъществяване на физическа охрана и пропускателен режим в бившата производствена база на фирма "Родина - 75И", намираща се в гр....

18 Април 2012   Виж ...


Доставка на хранителни продукти за инвалиди първа група с чужда помощ на територията на община Ботевград

Доставка на хранителни продукти за инвалиди първа група с чужда помощ на територията на община Ботевград

12 Април 2012   Виж ...


Частично изграждане на канализационна мрежа по част от ул. "Св. Иван Рилски" и ул. „Св.Св. Кирил и Методий" в с. Новачене

Частично изграждане на канализационна мрежа по част от ул. "Св. Иван Рилски" и ул. „Св.Св. Кирил и Методий" в с. Новачене

06 Април 2012   Виж ...


Подготовка на апликационни форми на български език и на английски за проекти, прилагащи мерки за енергийна ефективност

Публична покана за подготовка на апликационни форми на български език и на английски за проекти, прилагащи мерки за енергийна ефективност, които ще...

16 Март 2012   Виж ...


Осъществяване на физическа охрана и пропускателен режим в сградата на общинска администрация Ботевград

Осъществяване на физическа охрана и пропускателен режим в сградата на общинска администрация Ботевград

07 Март 2012   Виж ...


Поддържане на чистота - миене на улици, метене, ръчно почистване на сняг по тротоари, площадни пространства и озеленяване в гр. Ботевград

Поддържане на чистота - миене на улици, метене, ръчно почистване на сняг по тротоари, площадни пространства и озеленяване в гр.Ботевград.

07 Февруари 2012   Виж ...