Профил на купувача - Събиране на Оферти с обява

С-1/10.04.2018г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Строително ремонти работи на общински сгради на територията на община Ботевград в пет обособени позиции

„Строително ремонти работи на общински сгради на територията на община Ботевград в пет обособени позиции: Обособена позиция №1: " Ремонт на отоплит...

10 Април 2018   Виж ...