Профил на купувача - Събиране на Оферти с обява

С-11/18.08.2017г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към нея) на територията на гр. Ботевград, в две обособени позиции

„Извършване на строително-ремонтни работи на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към нея) на територията на гр. Ботевград, в...

18 Август 2017   Виж ...


С-8/23.05.2017г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Ремонт на сгради собственост на община Ботевград в пет обособени позиции

„Ремонт на сгради собственост на община Ботевград в пет обособени позиции:Обособена позиция №1: "Основен  ремонт  на  покрив  на  ОУ "В. Левски" - ...

23 Май 2017   Виж ...