Профил на купувача - Публични покани

Избор на изпълнител за извършване на неотложни работи-асфалтиране на улици в населени места на община Ботевград

Избор на изпълнител за извършване на неотложни работи-асфалтиране на улици в населени места на община Ботевград

28 Май 2015   Виж ...


"Изпълнение на ремонтни дейности на сградите на Църковен храм с. Новачене, с. Рашково, с. Радотина"

Публична покана с предмет: „Изпълнение на ремонтни дейности  на сградите на Църковен храм  „Успение Богородично” в с.Новачене, Църковен храм „Свето...

18 Май 2015   Виж ...


"Изграждане на система за видеонаблюдение на територията на гр. Ботевград и център за видео мониторинг в сградата на РУ на МВР- Ботевград"

Публична покана с предмет: „Изграждане на система за видеонаблюдение на територията на гр. Ботевград и център за видео мониторинг в сградата на РУ ...

29 Април 2015   Виж ...


Осигуряване на летен отдих на млади семейства с деца, жители на община Ботевград

Публична покана с предмет: Осигуряване на летен отдих на млади семейства с деца, жители на община Ботевград ID 9041181

24 Април 2015   Виж ...


„Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Ботевград”

Публична покана с предмет:„Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Ботевград” в три обособени позиции: - I...

19 Ноември 2014   Виж ...


Доставка на допълнителни хранителни продукти за нуждите на ЦДГ, ОДЗ и Детска ясла

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДЕТС...

06 Ноември 2014   Виж ...


Доставка на хранителни продукти зануждите на звено "Социален патронаж" към "Дом за стари хора д-р Адриян Атанасов"

Доставка на хранителни продукти зануждите на  звено „Социален патронаж” към „Дом за стари  хора д-р Адриян Атанасов

14 Април 2014   Виж ...