Бюджет

Списък документи
Проекто бюджет за 2016
Формули за разпределение на средствата по единни разходни стандарти между общинските детски градини и детски заведения, и общинските училища на територията на община Ботевград за 2015 година
Решение бюджет 2016
Бюджет 2016
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2016г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2015г.
Основни резултати от изпълнението на бюджета на Община Ботевград за 2015 година
Проекто бюджет за 2017
Проект за инвестиционна програма за 2017
Одобрени проектни предложения с европейско финансиране за 2017
Обезщетения и помощи към социалната политика за 2017
Бюджет 2017
Бюджет 2018
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017г.
Бюджет 2019
Решение за приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2018г.
Бюджет 2020
Бюджет 2021
Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2021г.
Решение за приемане на отчета на Бюджет 2019г.
Бюджет 2022
Бюджет 2023
Бюджет 2024

Назад