Бюджет - общински детски градини и ясли

Списък документи
Бюджет 2020 - Детска градина Здравец - с.Литаково
Заповед за формула за детски градини - 2021г.
Формула ДГ - 2021г.
Формула ДГ здравеопазване - 2021г.

Назад