ДГ "Саранск"

ДГ "Саранск"

Разполага с четири просторни занимални - всяка със собствен облик и тематичен интериор, четири спални помещения, столова, физкултурен салон, разливно помещение, медицински кабинет, кабинети директор и домакин, пералня.

Всяка занималня и спалня има самостоятелен санитарен възел. Дворът е обособен с необходимите уреди за игра и развлечения на децата.

Колективът на детската градина работи за възпитаването на децата в родолюбие, усвояване на културни, исторически и социални знания, интерес към миналото на родния град, любов към народното творчество и участие в претворяване на българските обичаи и формиране чувство на национална идентичност.

Децата се отглеждат, възпитават и обучават при условия, които гарантират равен достъп и качествено образование.

За децата се грижи квалифициран педагогически екип от специалисти:
- директор с група;
- 2 старши учители;
- 3 младши учители;

обслужващ персонал:
- домакин;
- перач;
- 3½ помощник възпитатели;
- медицинска сестра;
- огняр;

В ЦДГ ”Сарнск” се отглеждат  деца, разпределени в 3 групи, както следва:
 - смесена група 3 и 4 годишни;
- подготвителна група 5 годишни;
- подготвителна група 6 годишни;

КОНТАКТИ:
2140 гр. Ботевград, област Софийска
ул. "Александър Батенберг" № 14


Назад