ДГ "Славейче"

ДГ "Славейче"

Сградата на ЦДГ „Славейче” е построена през 1970год. за шест групи, четири от тях за деца от яслена възраст и две групи за деца от 3до 7 години, които са били филиал към ЦДГ №1.

През 1995г. в детската градина има осем целодневни групи за деца от 3 до 7 години. Четири от тях са в централната сграда на ул. „Хаджи Димитър” №33, две във филиал на ул. „цар Самуил” и две групи във филиал „Чавдар”.

С решение на Общинския съвет от 26.06.1997г. ЦДГ №3 „ Славейче” и ЦДГ №1 - „Зорница” се обединяват в една детска градина с директор Бисерка Иванова. На общо събрание от 30.07.1997г. колективът избира обединената детска градина да се казва „Славейче” и функционира с девет целодневни групи- шест в настоящата сграда на ул. „Княз Ал. Батенберг” № 30 и три на ул. „Хаджи Димитър” № 33.

През периода 1997–2004г. поради демографския срив, закриването на много предприятия и голямата безработица обхванала както цялата страна така и нашия град броят на децата постепенно намалява. От 01.01.2004г. групите в ЦДГ „Славейче” остават шест и се помещават в сградата на ул. „Княз Ал. Батенберг” №30 .През лятото на 2008г. към сградата на детската градина е построена зала за колективни мероприятия, която е многофункционална – за тържества, развлечения, родителски срещи и спортни занимания с децата.

От м. август до края на м. ноември 2013г. се извършва основен ремонт на сградата по спечелен проект от общината за „Енергийна ефективност в обществени сгради” – V транш, финансиран от международен фонд „Козлодуй”. По този проект сградата е цялостно санирана, с подменена външна дограма, отоплителна инсталация, енергоспестяващо електричество и ремонт на покривната конструкция с топлоизолация. С решение на Общинския съвет по предложение на кмета Г-н Георги Георгиев бяха отпуснати допълнителни средства за извършване на вътрешен ремонт – подмяна на вътрешна дограма и врати, подмяна на плочки в кухня, сервизни помещения, офиси, коридори, поставяне на ламиниран паркет, измазване с латекс и др. Ремонтирана и обновена сградата придобива съвременен облик, където с топлина и уют да се отглеглеждат децата на Ботевград.

Детската градина е със застроена площ 1200 кв.м., разполага с просторни занимални, спални,помещения за хранене и обновени санитарни възли.Физкултурният салон е с площ 216 кв.м., оборудван със спортни уреди и съоръжения за деца, разполага с голяма сцена за изяви на малчуганите. Има собствена кухня, пералня,  дворът е с площ над пет декара с обособени площадки с уреди и съоръжения за игри и спорт на открито.

Учители и помощник възпитатели се грижат за възпитанието и обучението на децата, за желаещите се предлагат допълнителни занимания от квалифицирани преподаватели по: английски език, таекуон-до, акробатика,баскетбол, футбол, народни танци.

В ЦДГ ”Славейче" се отглеждат 149 деца, разпределени в 6 групи, както следва:
- IA група;
- IIАгрупа ;IIБ група;
- Подготвителна група - 5годишни;
- Подготвителна група/А/- 6год.
- Подготвителна група/Б/-6год.

Капацитетът на детската градина е 6 групи от 3 до 7 годишна възраст.

За децата се грижи квалифициран педагогически екип от специалисти:
Педагогически състав:
директор;
главен учител;
старши учител по музика;
9 старши учители;
2 учители;

Непедагогически състав:
Помощник възпитатели - 7 броя.
Медицинска сестра - 1
Домакин - 1
Готвач - 1
Помощник готвач - 1
Перачка - 1
Огняр - 1

Колективът на детската градина е с богат опит и утвърдени традиции в обучението и възпитанието на децата.Някои от учителките са били базови учители с доказан професионализъм, който предават на своите по-млади колеги и така детската градина е желано място за родителите и децата на нашия град.

КОНТАКТИ:
2140 гр. Ботевград, област София
ул. "Княз Александър Батенберг" 30


Назад