Исторически музей

Исторически музей Идеята за уреждане на музей в Ботевград се поражда през 1936г. по инициатива на директора на местната гимназия Асен Сте­фанов. Само за няколко месеца, през 1937г., учители и ученици издирват, събират и успяват да представят в сградата на гимна­зията музейна сбирка.

На 24 май 1959г. в приспособена за целта сграда (домът на Манчо Вълков), с управи­тел руснака Георги Петрович, тържествено е открит общ народен музей. Фондът в го­дините нараства, благодарение на активна­та изследователска и събирателска дейност на музейните специалисти, от 665 докумен­тални и веществени материали до настоя­щите над 15 000 единици, комплектовани от оригинални документи, снимки и вещи.

С помощта на Общинското ръководство и кметът г-н Георги Георгиев на 3 май 2011г. бе тържествено открита реконструирана­та, по проект на арх. Весела Маркова, нова сграда на Исторически музей Ботевград.

За популяризиране дейността на музея са издадени самостоятелно или в съавторство: „Ботевград –забележителности” (1969г.), „Паметници на Българо-руското братство в Ботевградския край”(1977г.), „100 години от Освобождението на Ботевградския край от османско иго”(1978г.), „Боженишки Ур­вич” (1979г.), албуми, диплянки...

Фондът на музея е разпределен в следните отдели:

„Археология”;
„Възраждане”;
„Нова, най-нова история”;
Художествен отдел;

2140 гр. Ботевград пл. „Саранск” 1
Работно време - 9:00 - 18:00 часа, без почивен ден
Телефон: 0723/ 66-828
За повече информация посетете сайта на музея на адрес:
www.museumbot.bg

Назад