Контакти с отдел "МДТ"

Телефони за връзка:
0723 66644 - Директор на Дирекция „Местни данъци и такси“;

Отдел “Местни данъци и такси” е с работно време от 8:30 - 17:30 часа всеки делничен ден

Къде може да платите данъците си :

ТЕКСИМ БАНК АД 

IBAN BG94TEXI95458408144801
BIC TEXI BGSF


код 442800 - туристически данък
код 442100 - данък върху недви жимите имоти
код 442300 - данък върху превозните средства
код 442400 - такса битови отпадъци
код 442500 - данък придобиване (3%)
код 443400 - пътен данък
код 446500 - лихви и глоби


Назад