Одити

Списък документи
ОДИТЕН ДОКЛАД за извършен вътрешен одит за съответствие при финансовото управление на „Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград“ ЕООД за периода 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г.
ОДИТЕН ДОКЛАД за извършен вътрешен одит на Основно Училище „Отец Паисий“ – с. Врачеш, община Ботевград, за периода от 01.10.2011 г. до 31.12.2015 г.
ОДИТЕН ДОКЛАД „Проверка на постъпилите приходи и извършените разходи в спортна зала „Арена Ботевград“ към ОП „Балкан”- гр. Ботевград, за периода от 01.02.2016 г. до 26.02.2016 г.“
ОДИТЕН ДОКЛАД за извършен вътрешен одит на Основно Училище „Васил Левски“ – с. Литаково, община Ботевград, за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2015 г.
ОДИТЕН ДОКЛАД за извършен вътрешен одит на Основно Училище „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Ботевград, община Ботевград, за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г.
ОДИТЕН ДОКЛАД за Извършена проверка по конкретна финансово контролна задача на тема: „Проверка на движението на билетите за вход в Спортно-тренировъчен център „Васил Левски“ – гр. Ботевград, за периода от 21.04.2015 г. до 05.11.2015 г.
ОДИТЕН ДОКЛАД за извършен вътрешен одит на Народно читалище „Христо Ботев 1884“ Ботевград за периода 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г.
ОДИТЕН ДОКЛАД за извършен одит на Годишния финансов отчет за 2015г. на Община Ботевград

Назад