Отчет за касово изпълнение на бюджета

Списък документи
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2017г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2017г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2017г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2017г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2017г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2017г.
Информация за изготвяне на бюджет за м.01.2017
Информация за изготвяне на бюджет за м.02.2017
Информация за изготвяне на бюджет за м.03.2017
Информация за изготвяне на бюджет за м.04.2017
Информация за изготвяне на бюджет за м.05.2017
Информация за изготвяне на бюджет за м.06.2017
Информация за изготвяне на бюджет за м.07.2017
Информация за изготвяне на бюджет за м.08.2017
Информация за изготвяне на бюджет за м.09.2017
Информация за изготвяне на бюджет за м.10.2017
Информация за изготвяне на бюджет за м.11.2017
Информация за изготвяне на бюджет за м.12.2017
Информация за изготвяне на бюджет за м.01.2018
Информация за изготвяне на бюджет за м.02.2018
Информация за изготвяне на бюджет за м.03.2018
Информация за изготвяне на бюджет за м.04.2018
Информация за изготвяне на бюджет за м.05.2018
Информация за изготвяне на бюджет за м.06.2018
Информация за изготвяне на бюджет за м.07.2018
Информация за изготвяне на бюджет за м.08.2018
Информация за изготвяне на бюджет за м.09.2018
Информация за изготвяне на бюджет за м.10.2018
Информация за изготвяне на бюджет за м.11.2018
Информация за изготвяне на бюджет за м.12.2018
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2019г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2019г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2019г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2019г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2019г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2019г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2019г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2019г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2019г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2019г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2020г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 29.02.2020г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2020г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2020г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2020г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2020г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2020г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2020г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2020г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2020г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020г.
Одитен доклад за 2019г.
ГФО 2019г.
ГФО 2020г.
Отчет за касово изпълнение за 2019г. по чл.165, ал.1 от ЗПФ
Отчет за касово изпълнение за 2020г. по чл.165, ал.1 от ЗПФ
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2021г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2021г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2021г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2021г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2021г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2021г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2021г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2021г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2021г.
Одитен доклад за 2020г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2021г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2021г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2021г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2022г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2022г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2022г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2022г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2022г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2022г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2022г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2022г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2022г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2022г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2022г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2022г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2023г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2023г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2023г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2023г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2023г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2023г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2023г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2023г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2023г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2023г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2023г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2023г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2024г.

Назад