ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" С разрастването на града ни се появявя и новият жилищен комплекс ,,Васил Левски“. Комплексът е отдалечен от съществуващите две основни училища в града и родителите на по-малките деца изпитват затруднения за ползване на учебните заведения, особено през зимния период.

В тази връзка по предложение на Кмета на общината с Решение №154/27.05.2004 г. Общински съвет – Ботевград дава съгласие за изменение на подробния устройствен план, с оглед построяване на ново училище в жк ”В. Левски”.

Изработеният проект  е одобрен от Общината и е издадено разрешително за строеж.

При посещението на премиера Симеон Сакскобурготски на 4-ти май 2005 г. е направена първата копка за новото училище.

През учебната 2007/2008 г. учебното заведение е филиал на ОУ ”В. Левски” гр. Ботевград.

На тържествена церемония в Деня на славянската писменост и култура 2008 г. в Ботевград е открито най-новото основно училище в страната, въз основа на Заповед № РД- 14-43/15.04.2008г., която променя статута на училището. То е преобразувано в Основно Училище и му е отредено да носи имената на светите братя Кирил и Методий, а негов директор да бъде г-жа Даниела Николова.

През учебната 2007-2008 година прага на училището прекрачват 42 деца разпределени в 3 паралелки.

Днес в училището се обучават 277 ученици, разпределени в 14 паралелки. Учителският колектив се разширява всяка година поради нарастване броя на учениците.

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ:
За организацията и управлението на работата в училището отговаря един директор.
Учениците се обучат от високо клалифициран преподавателски екип в състав от 21 учители.

В училището работят педагогически съветник и ресурсен учител.
Един счетоводител,
един секретар,
един пазач,
един шофьор;
две чистачки.

Учителите използват интерактивни методи и информационни технологии в учебно–възпитателната работа, за разнообразяване на дейностите и повишаване на мотивацията за учебен труд. Училището разполага с богата материална база - кабинет на директора, учителска стая, учебни стаи, компютърна зала, мултимедийна зала, кабинет за деца със СОП, кабинет на педагогическия съветник, кабинет по изобразително изкуство, помещение за охрана, обслужващи помещения и модерни санитарни възли за ученици и преподаватели. В отделно крило се разполага спортната зала със склад за уреди. Има съблекални с тоалетни и душове. В двора на училището има игрища за игра с топка и писта за бягане с настилка от асфалт.През 2009-2010 уч.година МТБ се обогява с 2 новооборудвани кабинета – по природни науки и БДП. От 2011 година училището има официален сайт http://oukirilmetodii.com/, изработен от наш ученик Светлин Йотов. От април 2011 по решение на Педагогическия съвет в училището е въведена училищна униформа, която ежедневно е задължителна за учениците.

Колективът през годините работи по няколко проекта, а именно:

- Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст – модул „Подпомагане храненето на децата и учениците от І-ІV клас”
- Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” мярка „Без свободен час”
- проект ”С грижа за всеки ученик”,модул ”Осигуряване на обучение на талантливи децаза участие в олимпиади” бе спечелен за обучение на ученици по ИТ
- проект „ИКТ в образованието” на МОМН, модул „Електронни дневници”
- програмите „Енвижън”- „Един компютър с много мишки” и
„Активизиране дейността на учениците с MouseMischief в часовете по начално четене”
- проект „Машина на времето“, съвместно с ученици от градовете Мездра, Нова Загора и София, който бе представен в края на август 2013 г. в гр. Бургас .

От 2011/2012 уч година училището е част от проект „УСПЕХ“, по който са сформирани 7 групи с по 15 деца за участие в извънкласни дейности и мероприятия: „Децата онлайн“ , „Театрално студио“, „Моден дизайн“ , „Да успяваме заедно“, „Как да се държим в обществото“ „Приятели на книгите, „Архимед.“

Назад