Програма за управление 2015-2019

Списък документи
Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016-2019г.
Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2016г.
Програма за управление 2015-2019

Назад