Програма за управление 2019-2023

Мисия на Община Ботевград:

Да обслужва обществения интерес ефективно и ефикасно, при оптимално съотношение на вложени ресурси и постигнат резултат

 

Визия на община Ботевград съгласно Програмата за управление за мандат 2019-2023 г.:

Община Ботевград да продължи да се развива като една модерна българска и европейска община, която да предоставя всички необходими условия за живот и труд на своите граждани и представителите на бизнеса.

Списък документи
Програма за управление на община Ботевград мандат 2019-2023

Назад