Регистър на разрешения за изработване на ПУП

Списък документи
Заповеди разрешавам от 2018
Заповеди допускам от 2018
Заповеди разрешавам от 2019
Заповеди разрешавам 2020
Заповеди разрешавам 2020-2
Заповеди разрешавам 2021
Заповеди разрешавам 2022
Заповеди разрешавам 2023
Заповеди разрешавам 2023-2

Назад