Регистър на заповеди за одобряване на ПУП

Списък документи
Заповеди одобрявам от 2018
Заповеди одобрявам от 2019
Заповеди одобрявам от 2020
Заповеди одобрявам от 2020-2
Заповеди одобрявам от 2021
Заповеди одобрявам 2022
Заповеди одобрявам 2023
Заповеди-Одобрявам2023-2

Назад