Регистър за извършени разпоредителни сделки с общинско имущество от Община Ботевград

Регистър за извършени разпоредителни сделки с общинско имущество от Община Ботевград

Списък документи
Регистър продажби 2006-2007
Регистър продажби 2008
Регистър продажби 2009
Регистър продажби 2010
Регистър продажби 2011
Регистър продажби 2012
Регистър продажби 2013
Регистър продажби 2014
Регистър продажби 2015
Регистър продажби жилища 2008-2015г
Регистър продажби 2016
Публичен регистър разпоредителни сделки 2017
Публичен регистър разпоредителни сделки 2018
Публичен регистър разпоредителни сделки 2019
Публичен регистър разпоредителни сделки 2020
Публичен регистър разпоредителни сделки 2021
Публичен регистър на разпоредителните сделки през 2022 г.
Публичен регистър на разпоредителните сделки през 2023 г.

Назад