РЕГИСТЪР за извършени разпоредителни сделки с общинско имущество от Община Ботевград

РЕГИСТЪР за извършени разпоредителни сделки с общинско имущество от Община Ботевград
Списък документи
Регистър продажби 2006-2007
Регистър продажби 2008
Регистър продажби 2009
Регистър продажби 2010
Регистър продажби 2011
Регистър продажби 2012
Регистър продажби 2013
Регистър продажби 2014
Регистър продажби 2015
Регистър продажби жилища 2008-2015г
Регистър продажби 2016
Публичен регистър разпоредителни сделки 2017
Публичен регистър разпоредителни сделки 2018
Публичен регистър разпоредителни сделки 2019
Публичен регистър разпоредителни сделки 2020
Публичен регистър разпоредителни сделки 2021

Назад