Регистър за предложения за произвеждане на референдум

Списък документи
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Назад