Структура

Кмет

Иван Александров Гавалюгов    Роден е на 7 октомври 1977 г. в Ботевград. През 1996 г. завършва ГПЧЕ „Алеко Константинов“ – гр. Правец.  Следва в УНСС – София, специалност „Застраховане и социално де...

Виж ...


Заместник кметове

Борис Богданов Борисов - Зам. кмет по: Финанси, бюджет и икономикароден на 28.03.1979г.тел.: 0723/66 603,0723/69 104e-mail: bborisov@botevgrad.orgинж. Цветелин Николов Цветков - Зам. кмет по: Благоустрояване, строителство, транспорт, обществе...

Виж ...


Секретар

Стефка Георгиева Граматиковародена: 22.09.1970г.тел.: 0723 / 66 604, 0723 / 69 105e-mail: s.gramatikova@botevgrad.org

Виж ...


Кметове и кметски наместници

с.Трудовец, общ.Ботевград Кмет на кметство Трудовец – Еленко Николов Иванов, роден на 13.12.1985 г.  Телефон: 0886433783, 07135/30-30 е-mail: kmetstvo_trudovec@botevgrad.org    с.Врачеш, общ.Ботевград Кмет на кметство Вр...

Виж ...


Програма за управление 2019-2023

Мисия на Община Ботевград: Да обслужва обществения интерес ефективно и ефикасно, при оптимално съотношение на вложени ресурси и постигнат резултат   Визия на община Ботевград съгласно Програмата за управление за мандат 2019-2023 г.: Общин...

Виж ...Назад