Структура

Кмет

Иван Александров Гавалюгов Роден на 07.10.1977г. Възпитаник на ГПЧЕ "Алеко Константинов", гр. Правец. Владее отлично английски език и ползва руски език. Семеен, с четири деца.   През 1999г. започва собствен бизнес в областта на компютърните...

Виж ...


Заместник кметове

Борис Богданов Борисов - Зам. кмет по: Финанси, бюджет и икономикароден на 28.03.1979г.тел.: 0723/66 603,0723/69 104e-mail: bborisov@botevgrad.orgинж. Цветелин Николов Цветков - Зам. кмет по: Благоустрояване, строителство, транспорт, обществе...

Виж ...


Секретар

Стефка Георгиева Граматиковародена: 22.09.1970г.тел.: 0723 / 66 604, 0723 / 69 105e-mail: s.gramatikova@botevgrad.org

Виж ...


Кметове и кметски наместници

с. Трудовец Еленко Николов Иванов роден на 13.12.1985г. Тел. 0886 43 37 83 Тел. кметство Трудовец: 07135/ 30-30   с. Врачеш Марин Цветков Бончовски - роден на 13.10.1965г. Тел. 0888 90 64 22 Тел. кметство Врачеш: 07134/ 22-11   ...

Виж ...






Програма за управление 2019-2023

Мисия на Община Ботевград: Да обслужва обществения интерес ефективно и ефикасно, при оптимално съотношение на вложени ресурси и постигнат резултат   Визия на община Ботевград съгласно Програмата за управление за мандат 2019-2023 г.: Общин...

Виж ...











Назад