ТРАНСПОРТ

Списък документи
Регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници
Регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници -2018 г.
Регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници -2019г.
Регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници - 2020 г.
Регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници - 2021 г.
Регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници за 2022 г.

Назад